Warning: Illegal string offset 'status' in /artykul.php on line 32

Warning: Illegal string offset 'skrot' in /artykul.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'pok_data' in /artykul.php on line 34

Warning: Illegal string offset 'cena_cechy' in /artykul.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'cena' in /artykul.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'link' in /artykul.php on line 37
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Administratorem bazy danych osobowych jest Sprzedający HORN Spółka Cywilna Joanna Subatowicz-Zybert, Piotr Zybert zarejestrowany pod adresem: ul. Kwiatowa 15, Wójtowo, 11-010 Barczewo. Kontakt biuro@steamshop.pl, tel. 606-113-115

Pozyskujemy dane osobowe podczas zawierania umowy. W związku z jej realizacją wykorzystujemy je w celu zawarcia i wykonania umowy (Dane przetwarzamy w okresie trwania realizacji umowy i jej rozliczeń); wykonania obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji) wynikających z przepisów np. podatkowych.

Dane będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, do czasu odwołania wyrażonej zgody lub do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dostęp do danych osobowych mają osoby upoważnione przez Horn SC - nasi pracownicy, współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki; podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. podmioty pośredniczące w sprzedaży, administrujące naszymi systemami teleinformatycznymi, podmioty świadczące nam usługi prawne; podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np.: sądy, policja.

Wszelkie dane osobowe podane w naszym sklepie, będą wykorzystywane tylko na jego cele. Nie będą sprzedane, ani udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Każda osoba podająca swoje dane osobowe w sklepie internetowym ma prawo wglądu do nich, poprawiania ich, przeniesienia oraz żądania usunięcia. Mogą Państwo także domagać się ograniczenia przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację. W przypadku udzielonej zgody, wycofać ją w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Jeśli uznają Państwo, że naruszyliśmy przepisy dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r. maja Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Klient zgadzający się w formularzu zakupów lub też poprzez newsletter na powiadamianie go o promocjach i ofertach specjalnych zgadza się na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości marketingowych od sprzedawcy.

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta
.

 

 

www.idziemydobani.pl www.aromasauna.pl www.aquagym.pl