Warning: Illegal string offset 'status' in /artykul.php on line 32

Warning: Illegal string offset 'skrot' in /artykul.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'pok_data' in /artykul.php on line 34

Warning: Illegal string offset 'cena_cechy' in /artykul.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'cena' in /artykul.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'link' in /artykul.php on line 37
Regulamin sklepu

 

Sklep internetowy „Steamshop”, działający pod adresem www.steamshop.com.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorcę: HORN Spółka Cywilna Joanna Sybatowicz-Zybert, Piotr Zybert zarejestrowanego pod adresem: ul. Kwiatowa 15, Wójtowo, 11-010 Barczewo, NIP: 7393159036, REGON: 510994945, miejsce działalności firmy ul. Sikorskiego 19 Lokal U 14, 10-088 Olsztyn, tel. 604 113 541 e-mail: biuro@steamshop.pl

 

DEFINICJE:

 a. Klient – jest to pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 b. Strona Towaru – strona, podstrona lub fragment wyświetlanej strony internetowej w Sklepie Internetowym Steamshop, na której przedstawione są podstawowe informacje na temat Towaru.

 c. Koszyk – umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia i modyfikację danych zamówienia w szczególności takich jak: rodzaj Towarów, dane do faktury (opcjonalnie), adres dostawy, sposób płatności,

 d. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

 f. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Steamshop, określające rodzaj i liczbę zamówionego Towaru, sposób płatności, a także w razie potrzeby inne niezbędne elementy Umowy sprzedaży.

g. Produkt/Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym Steamshop, minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

h. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Steamshop.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem http://steamshop.com.pl  zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży Towarów. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski.

2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez:
a. adres email: biuro@steamshop.pl
b. telefon 604, 113, 541, 882 040 050

3. Klient składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4. Klientem Sklepu Internetowego Steamshop może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia do zawarcia Umowy sprzedaży konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

6. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

8. Wszystkie podane ceny produktów dostępnych w sklepie są cenami brutto podanymi w złotówkach, czyli zawierają już podatek Vat. Produkty objęte są gwarancją producenta. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili składania zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszty dostawy podane są w koszyku, za wyjątkiem produktów wielkogabarytowych i wykonywanych na zamówienie jak np. płyty budowlane, ławki itp. (koszt dostawy ustalane są indywidualnie).

9. Towary prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o produktach znajdująca się na stronie sklepu nie oznacza, że są one dostępne w magazynie Sklepu.

10. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

11. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

12. Sklep internetowy działa całą dobę, przez cały tydzień. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest wykonanie co najmniej tych czynności:

  • dodanie do koszyka produktu

  •  podanie danych kupującego i adresu dostawy

  •  wybór rodzaju płatności

  • złożenie zamówienia poprzez naciśnięcie w 3 kroku przycisku „Wyślij zamówienie”

Możliwe jest także złożenie zamówienia mailowo.

13. Po złożeniu zamówienia przez Sklep Internetowy Steamshop i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia.

14. W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, wyposażonymi w zdolność prawną, osoby składające Zamówienie uważa się za umocowane do zawierania umów sprzedaży w imieniu tych podmiotów.

15. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami dostawy) przedstawiana jest w Koszyku. W przypadku zamówienia towaru wielkogabarytowego, dłużycowego lub wykonywanego na specjalne zamówienie pełne koszty zamówienia podawane są indywidualnie telefonicznie lub drogą mailową.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych (promocyjne obniżki cen) oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

17. Zamówienia złożone w dzień powszedni po godzinie 13, w sobotę, niedzielę czy też święta, będą realizowane dopiero pierwszego dnia roboczego. Czas realizacji zamówienia (czyli skompletowania i przygotowania do wysyłki) wynosi 1-2 dni robocze, jeśli przy produkcie nie było napisane inaczej.

18. Jako dowód zakupionego produktu wystawiamy paragon lub fakturę Vat.

19. Jako sposób płatności oferujemy Państwu możliwość wybrania opcji zapłaty:  

  • za pobraniem (chyba, że w opisie produktu pisze inaczej) 

  • przelewem z góry.  

Dane do przelewu:
HORN Spółka Cywilna
Joanna Subatowicz-Zybert, Piotr Zybert
Wójtowo, ul. Kwiatowa 15
11-010 Barczewo
ING Bank Śląski S.A O. w Olsztynie 17 1050 1807 1000 0023 0741 9115

20. W przypadku płatności przelewem zamówienie będzie realizowane po odnotowaniu płatności na koncie firmowym. Jeżeli zamówiony przez Państwa produkt w opisie posiada dopisek „na życzenie klienta” wtedy konieczne jest dokonanie przedpłaty.

21. Zamówienie dostarczane jest firmą kurierską. Kosztem przesyłki obciążony jest klient. Istnieje również możliwość odbioru zamówionego towaru w siedzibie sklepu (ul. Lubelska 19, 10-406 Olsztyn).

22. Czas realizacji zamówienia składającego się z produktów o różnym czasie realizacji zależy od produktu mającego najdłuższy czas realizacji. Na życzenie klienta możemy dzielić zamówienie i wysyłać jak tylko produkty będą dostępne, ale należy liczyć się z być może dodatkowymi kosztami dostawy towaru. Harmonogram i koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.

23. W przypadku problemów z terminowym zrealizowaniem zamówienia, wynikającym z różnych okoliczności, zobowiązujemy się niezwłocznie poinformować klienta o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefoniczną.

24. W przypadku niedostępności zamówionych towarów i braku możliwości realizacji zamówienia, powiadomimy o tym Klienta w terminie 1-2 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Powiadomienie wyślemy na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu wypełnianym przy składaniu zamówienia, lub zadzwonimy i przekażemy informację telefonicznie.

25. W przypadku braku dostępności części zamówionych towarów lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w przewidzianym czasie, informujemy o tym klienta telefonicznie lub mailowo, który podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:  

  • częściowa realizacja - realizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, 

  • anulowanie całości zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za całe zamówienie - zwrócimy Klientowi nadpłaconą kwotę.

26. Ewentualne zmiany w złożonym już zamówieniu należy konsultować z nami telefonicznie pod numerem telefonu 604 113 541 lub 882 040 050, jak najszybciej od chwili złożenia zamówienia.

27. Sprzedaż promocyjna i wyprzedaże dotyczą ograniczonej liczby towarów. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich wpływania.

28. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b. niekompletności przesyłki,

c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, lub przyjęcia przesyłki z zastrzeżeniami. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności przesyłki, lub jej niezgodności z przedmiotem zamówienia Klient zobowiązany jest wskazać na przedmiotowe uchybienia niezwłocznie po jej dostarczeniu i zawiadomić o nich Sprzedawcę, zgodnie z powyższymi postanowieniami.

29. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

30. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Steamshop zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych przyczyn od niego niezależnych.

31. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym Steamshop wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.


PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

32. Konsument może zwrócić zakupiony towar bez konieczności podawania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. NW tym celu należy napisać oświadczenie i wysłać je do naszego sklepu przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym pod adresem  http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216 lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
Zwrotowi nie podlegają towary sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta i wykonywane pod wymiar dla Klienta.

33. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później niż 14 dni od momentu wysłana oświadczenia. Koszt odesłania towaru pokrywa klient.

34. W przypadku zwrotu całego zamówienia, sprzedawca zobowiązany jest zwrócić pieniądze za towar w raz z kosztami przesyłki. Jeżeli klient zwraca sprzedawcy tylko część zamówionego towaru (np. jedną rzecz z czterech), sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu klientowi tylko kwoty zakupu tego jednego produktu.

35. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). W szczególności w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

a) mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, itp.) lub

b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku wadliwości Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn. zm.).

36. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

37. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności ( w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

38. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

39. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnymi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: ul. Lubelska 19, 10-406 Olsztyn

40. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

41. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie lub opóźnienie zwrotu pieniędzy, jeżeli Klient, mimo wysłanej prośby na adres e-mail o podanie numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata i pozostałych danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi także odpowiedzialności za niedokonanie lub opóźnienie zwrotu pieniędzy, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

42. Sklep Steamshop nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości na adres e-mail Klienta, za usuwanie czy też blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.

 

WARUNKI GWARANCJI:

43. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę w sklepie Steamshop posiadają gwarancję Sprzedawcy na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

44. Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio u Sprzedawcy.

b) korzystając z uprawnień przysługujących Konsumentowi w stosunku do Sprzedawcy w związku z rękojmią za wady.

  

WARUNKI REKLAMACJI:

45. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu Towaru, i w tym terminie zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadliwości towaru i zgłoszonym w związku z tym żądaniu.

46. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

47. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu.

48. Reklamacje należy przesyłać na adres: ul. Lubelska 19, 10-406 Olsztyn.

49. W przypadku uznania reklamacji Klienta za zasadną – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na wolny od wad, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

50. Jeżeli Klient będący Konsumentem reklamował Towar i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU:

51. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia), w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.).

52. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

53. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

54. Działanie siły wyższej wyklucza odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży w całości lub części.

55. Za siłę wyższą wskazaną uważa się wydarzenia, na które Strony nie mają wpływu, które nie są wynikiem niedopatrzenia lub błędu Stron i które są nie do przewidzenia, między innymi: wypadki komunikacyjne, przypadki utraty zdrowia, ciężką chorobę, kataklizm, akty władzy, pożar, powódź, itp. Strony zobowiązują się niezwłocznie zawiadamiać się wzajemnie o wystąpieniu przypadków siły wyższej i jej przyczynach, przedstawiając stosowną dokumentację, potwierdzającą zaistnienie zdarzenia, jak również niezwłocznie podjąć działania zmierzające do przeciwdziałania jej skutkom.

56. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient ma prawo, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

57. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

58. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

59. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

60. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

61. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

62. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

63. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 61.

64. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

65. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

66. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

67. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

68. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

69. W terminach określonych w pkt 66-68 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

70. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

71. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 66-67, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

72. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

73. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

74. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

75. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego Steamshop. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

76. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

77. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, strony będą próbowały rozwiązać polubownie.

78. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

79. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.steamshop.pl Zamówienia złożone przed tym dniem realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku i ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

80. Prawa autorskie serwisu i zawartych w nim treści należą do Sprzedawcy.

www.idziemydobani.pl www.aromasauna.pl www.aquagym.pl